FoodsDictionary

FoodsDictionary
FoodsDictionary

FoodsDictionary הוא מילון אינטרנטי עבור מאכלים ומוצרים שונים, הכל יכולים להוסיף בו מידע, וכמובן – כולם יכולים להנות מהשירותים המוצעים באתר: כתבות, חיפוש מוצרים ומאכלים, מידע אודות ערכים תזונתיים, בניית תפריט תזונה יומי, מתכונים, אוכל ועוד.

האתר מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת ומציע בין השאר חיפושים מתקדמים לפי פרמטרים שונים, יכולת בניית תפריט יומי בהתאם לנתונים שמוכנסים על ידי המשתמש, ניהול ספר מתכונים, שיתופם עם שאר הגולשים תוך כדי מתן דגש לערכו התזונתי של התפריט\מתכון.

http://www.foodsdictionary.co.il/
03-6737746

שליחת הודעה לבעל העסק/אתר

FoodsDictionary

×

הצהרת נגישות


 רמת נגישות האתר

האתר מונגש בעזרת תוספי נגישות ועריכת קוד האתר בהתאמה להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט כמפורטים כאן>  WCAG 2.0  לרמה  AA.

כיצד ההנגשה באתר עובדת ?
באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת את פתיחת כפתורי ההנגשה. יש לבחור את הנושא המבוקש בתפריט ולהמתין לטעינת הדף.

מה נמצא בתפריט ההנגשה ?

משוב
במידה ונתקלתם בחלק ממבנה ו/או תוכן האתר, אשר מגביל את נגישותכם אליו,
אנא כתבו אלינו לכתובת דוא"ל   info@net4u.co.il

הבהרה
אנו עושים מאמצים ככל הניתן על מנת לאפשר גלישה נגישה בכל דפי האתר.
אנו בתהליך מתמשך ובמאמצים לשפר את נגישות האתר באופן מיטבי , ככל האפשר.
יתכן ויתגלו באתר דפים שההנגשה בהם טרם הושלמה, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים על מנת להנגיש אותם.
אנו ממשיכים במאמץ מתמיד לשפר את רמת נגישות האתר ,וזאת על מנת לאפשר שימוש באתר לכלל הגולשים, לרבות אנשים עם מוגבלויות.